Cele Konferencji

Celem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej OSAD 2006 jest stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń, na którym spotkają się przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji samorządowej oraz pracownicy uczelni i jednostek badawczych, zajmujący się zarządzaniem, charakterystyką, technologią przerobu i metodami zagospodarowania osadów. Szczególną uwagą objęte zostaną nowe rozwiązania pozwalające na minimalizację powstawania osadów oraz czystsze technologie.

Oczekiwane efekty to poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji, a zarazem przepływ informacji na temat zagospodarowania i przerobu osadów. Udział gości zagranicznych umożliwi zapoznanie się uczestników Konferencji z najnowszymi światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Na Konferencji zostaną zaprezentowane metody, które sprawdziły się w eksploatacji, i które przynoszą konkretne efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne w oczyszczalniach komunalnych, przemysłowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych. Również metodyka pracy z osadami w ciekach i zbiornikach naturalnych, oraz zagospodarowanie osadów portowych będzie ważnym tematem teoretycznym i praktycznym konferencji.

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak