Informacje dla Autorów

Wystąpienia uste

Prosimy o pobranie pliku prezentacji [.ppt, 84.5kB] i uzupełnienie slajdów zgodnie ze schematem. Przewidywany czas wystąpienia to 15 min. Termin przesyłania do Biura Konferencji gotowych prezentacji mija 15 września 2006r.

Postery

Wymiar posteru: szerokość 95-97 cm, wysokość 145 cm. Stelaż wykonany jest z twardej płyty - postery będę przymocowane za pomocą zszywacza (dostępny na miejscu). Miejscem sesji posterowej będzie hol w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Publikacje (Ekologia i Technika)

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla Autorów referatów i posterów [.pdf, 57.4kB].

© 2005-2019 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak