Kalendarium

Zgłoszenia uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Gospodarka Osadami - OSAD 2006 będą przyjmowane do czasu rozpoczęcia Konferencji. Niemniej nie gwarantujemy zamieszczenia artykułów nadesłanych po 26 czerwca 2006 r. w specjalnym numerze Ekologii i Techniki, który zostanie wręczony uczestnikom w chwili rejestracji. Późno dostarczone artykuły zostaną zamieszczone w kolejnych numerach Ekologii i Techniki, a także w Inżynierii Ekologicznej, Przeglądzie Komunalnym oraz Czystej Energii.

30.07.2006
termin nadsyłania pełnego tekstu wystąpienia (max. 6 stron) do recenzji,
15.08.2006
termin nadsyłania pełnego tekstu wystąpienia po ostatecznej korekcie (max. 6 stron),
15.09.2006
termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.

Zgłaszane prace, zarówno podstawowe jak i technologiczne, powinny nawiązywać do zagadnień z zakresu tematycznego konferencji. Referaty o charakterze technologicznym, a zwłaszcza związane ze skalą przemysłową, mogą liczyć na preferencje. Wystąpienia zostaną opublikowane w specjalnym numerze Ekologii i Techniki.

Informacje dla Autorów referatów i posterów [.pdf, 57.4kB]

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak