Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 800 złotych dla wszystkich uczestnikow. Doktorantom i studentom przysługuje ulga w wysokości 200 złotych. Koszt uczestnictwa w jednym dniu Konferencji wynosi 400 złotych. Pełna i zniżkowa opłata obejmuje: uczestnictwo w konferencji i wystawie, pakiet materiałów konferencyjnych, udzial w panelu roboczym nauka-praktyka, udział w przyjęciu powitalnym oraz w uroczystej kolacji, koncert organowy w Bazylice Oliwskiej, obiady oraz poczęstunki.

Konto Konferencji:
PKO BP SA I Oddział Regionalny Gdańsk
98 10201811 102271883 6001184
numer zadania 016879

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak