Podsumowanie Konferencji

28 września zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna Gospodarka Osadami OSAD 2006. Wzięło w niej udział 150 uczestników. Podsumowaniem Konferencji były trzy grupy robocze nauka-praktyka: Współspalanie osadów (moderatorzy: Marek Górski, Michał Behnke, Ryszard Gajewski, Zbigniew Urbański), Osady ściekowe - dezintegracja (moderatorzy: Kazimierz Sumisławski, Tadeusz Zimiński) i Osady denne i przemysłowe - rekultywacja (moderatorzy: Jerzy Bolałek, Andrzej Tonderski), w których dyskutowano na tematy poruszone w wystąpieniach.

Prosimy o nadesłanie do 31.10.2006r. materiałów do opublikowania w Inżynierii Ekologicznej, Ekologii i Technice oraz Czystej Energii.

Przy pomocy poniższych odnośników można pobrać dwa przemówienia wstępne wygłoszone podczas uroczystości otwarcia Konferencji oraz podsumowanie Konferencji w postaci komunikatu dla mediów.

Przemówienie Przewodniczącego Konferencji prof. dr hab. inż. Jana Hupki, prof. zw. PG podczas otwarcia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Technicznej Gospodarka Osadami OSAD 2006 w dniu 26 września 2006 roku w Politechnice Gdańskiej [.pdf, 81.6kB]

Przemówienie Wojewody Pomorskiego Piotra Ołowskiego w Politechnice Gdańskiej w dniu otwarcia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej OSAD 2006 [.pdf, 235kB]

Informacje dla mediów [.pdf, 31.0kB]

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami zawierającymi zdjęcia wykonane podczas Konferencji [.zip, 20.43MB]. Istnieje możliwość pobrania pełnowymiarowych fotografii wprost ze strony WWW.

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak