Zaproszenie

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Gospodarka Osadami OSAD 2006 w dniach 25-28 września 2006 roku. Miejscem obrad będzie Gmach Główny Politechniki Gdańskiej. Wygłoszone zostaną 30-minutowe referaty plenarne, 15-20-minutowe komunikaty oraz zaprezentowane postery. Materiały Konferencyjne, jako specjalny numer Ekologii i Techniki, będą zawierały pełne teksty doniesień i zostaną wydane przed rozpoczęciem Konferencji.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarka Osadami OSAD2006, jako jedyna w tej tematyce, uwzględnia całościową problematykę osadów od mechanizmów powstawania osadów do rozwiązań procesowych ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania. Przedmiotem obrad są osady ściekowe, nadmierny osad czynny, osady denne zbiornikowe, osady wytrącające się w aparaturze, urządzeniach i przewodach oraz inne osady i szlamy przemysłowe.

Zapraszamy eksploatatorów oczyszczalni ścieków, naukowców, przedsiębiorców i urzędników.

Obok Rektora Politechniki Gdańskiej, patronat honorowy nad Konferencją objęli Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydenci Miast Gdańska i Gdyni.

W pierwszej Konferencji w 2000 roku wzięło udział prawie 200 zarejestrowanych uczestników. Referaty i plakaty zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Technicznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Ponadto wydany został specjalny numer Przeglądu Komunalnego nr. 1/2000 , w którym przedstawiono 21 artykułów, mogących szczególnie zainteresować czytelników, patrz Spis treści obu wydawnictw.

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak