Zgłoszenie

Zgłoszenia powinny zostać wysłane do 25.09.2006 roku. Można dokonać tego na dwa sposoby: wypełniając poniższy formularz rejestracji on-line lub poprzez nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego [.pdf, 53.8kB] na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
OSAD 2006

lub faxem na numer +48 (58) 347-20-65.


imię
drugie imię
nazwisko
tytuł
instytucja
wydział
dział/katedra/zakład
stanowisko
ulica
kod pocztowy
miejscowość
NIP instytucji
telefon
fax
e-mail
wysyłam zgłoszenie jako
zamierzam zgłosić streszczenie tak nie
tytuł streszczenia
forma wystąpienia referat plakat nie dotyczy


Informacje dla Autorów referatów i posterów [.pdf, 57.4kB]

Formularz zgłoszeniowy jest w formacie PDF. Do jego otwarcia niezbedny jest darmowy program Acrobat Reader. Można go pobrac ze strony producenta.

Adobe Reader

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak